Dátumy prvých online tréningov sú známe!

Témy ako školský participatívny rozpočet, vytvorenie vlastného projektu, projektový cyklus, analýza problémov, či praktické príklady dobrej praxe – toto všetko bude obsahovať už čoskoro plánovaný online tréning pre študentov a …