Čo nové v Slovinsku?

Slovinský partner projektu Ezavod realizuje projektové aktivity v spolupráci so Školským strediskom Šentjur a v rámci workshopov participatívneho rozpočtu, ktoré sa konali v roku 2022 v rámci projektu PlanetSOEN3.0, študenti vypracovali projektové nápady na vytvorenie komunitnej záhrady, miestnej kuchárskej knihy s miestnymi surovinami a projektu alebo čistejšieho prostredia bez odpadu v miestnej komunite. Študenti si boli pred vypracovaním projektových nápadov vedomí, že obec Šentjur, odkiaľ študenti pochádzajú, nemá participatívny rozpočet.

V marci 2023 sa v Školskom stredisku Šentjur uskutočnili školenia pre 8 študentov. Vzhľadom na školské povinnosti študentov sa stretnutia konali v utorok a piatok. Cieľom lokálnych tréningov bolo finalizovať pripravené projektové nápady študentov a nájsť zdroje financovania v lokálnom prostredí, napríklad participatívny rozpočet obce alebo iné zdroje, ktoré by mohli zabezpečiť realizáciu projektových nápadov. Počas školenia boli nápady študentov prispôsobené na skutočnú realizáciu a vznikli nové nápady. V rámci školenia sme aktualizovali existujúci nápad a vypracovali nový, na ktorý sa hľadajú finančné prostriedky:

  • vytvorenie komunitnej záhrady v bezprostrednej blízkosti domova pre seniorov
  • zriadenie včelieho úľa v mestskej záhrade v Ptuji

Študenti nezastupujú žiadnu inštitúciu ani firmu, takže možnosti realizácie plánovaného projektu sú obmedzené. Spolu so spoluprácou a mentoringom bol pripravený plán realizácie projektového zámeru. Rozhodnutie, ako nájsť miestnych sponzorov na potrebný materiál, študenti prijali. Rozhodli sa požiadať o spolufinancovanie priamo kanceláriu starostu. Počas celého procesu prípravy projektového nápadu študenti prejavovali pocit spolupatričnosti so svojou komunitou, ale v popredí mysle študentov sa ukazuje túžba socializovať sa so svojimi rovesníkmi a vytvoriť niečo, čím by ukázali svoju príslušnosť ku komunite.

Druhý projektový nápad sa týka podpory včelstiev v mestských priestoroch. Študenti chcú v mestskej záhrade v meste Ptuj zriadiť úľ, pretože popularita mestského včelárstva rýchlo rastie. Študenti sa zhodli na tom, že prinesenie úľov do prírodných/mestských oblastí, môžu znížiť vystavenie včiel agrochemikáliám a zvýšiť rozmanitosť zdrojov nektáru pre produkciu medu a výživu. Miestna samospráva môže zohrávať vedúcu úlohu pri riešení problému úbytku včelstiev, pretože môže zvyšovať povedomie občanov a podporovať hospodárenie v mestských priestoroch, ktoré je k nim šetrné. Študenti tak predložia nápad do participatívneho rozpočtu mesta Ptuj.

Workshopy PlanetSOEN pomohli študentom získať zručnosti v oblasti vývoja nápadov odolných voči zmene klímy, sociálne zodpovedných a zameraných na zelené hospodárstvo a podarilo sa im zapojiť študentov a mladých ľudí k zmysluplnej ekonomickej a sociálnej participácii.