Chorvátsko nám predstavilo svoje kreatívne študentské projekty

Už aj v Chorvátsku, ako v našej partnerskej krajine, poznajú študentské projekty, ktoré by chceli tento rok realizovať stredoškoláci z chorvátskej Delnice a upozorniť tak na sociálne problémy okolo nás.

Zelené srdce:

Dnes už aj mladí ľudia myslia ekologicky a s rešpektom k prírode a našej planéte. Cieľom projektu Zelené srdce je obstaranie smetných nádob na triedenie odpadu. Prostredníctvom niekoľkých workshopov chcú študenti zvýšiť povedomie o dôležitosti byť ekologický a o šetrnosti k životnému prostrediu. Stredoškoláci vo všeobecnosti nevedia veľa praktických informácií o ochrane prírody a o dôležitosti ochrany životného prostredia – študenti by si mali dokonca vybrať, ktoré miesta v okolí školy sú vhodné na likvidáciu ich odpadov.

Stop šikane:

Tento projekt sa snaží vyriešiť problém násilia medzi rovesníkmi. Študenti by chceli riešiť problémy vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, ale aj obmedziť násilie vo svojej škole či v našej spoločnosti na minimum. Cieľom projektu je pomocou workshopov a vzdelávania od profesionálov pomôcť študentom, ktorí, žiaľ, trpia alebo trpeli násilím. Projekt by zahŕňal ľudí, ktorí osobne pocítili násilie tým, že budú príkladom pre ostatných, že musia bojovať za svoje práva a že je nutné zastaviť akékoľvek násilie. Spolu s pedagógmi by študenti chceli založiť poradenské centrum pre rovesníkov, aby sa pokúsili riešiť ich problémy.

Zostaňme spolu:

Tento projekt sa snaží vyriešiť problém zlej komunikácie medzi študentmi. Počas pandémie Covid-19 sa vzťahy medzi študentmi zhoršili. Skutočne to ovplyvnilo študentov stredných škôl, pretože sa postupne stráca ich zmysel pre komunitu. Cieľom projektu je vrátiť stredoškolského ducha medzi študentov. Tento projekt chce v škole oživiť niektoré aktivity súvisiace so športom, umením a vedou, ale aj aktivizovať žiakov k boju za lepšiu budúcnosť.