Projekt PlaNET SOEN 3.0 sa definitívne ukončil

Projekt PlaNET SOEN 3.0 sa definitívne ukončil. A bez škôl by sme náš projekt nedokázali zrealizovať. Jednou z hlavných podmienok už pri kreovaní partnerstva bola podmienka vytvorenia partnerstva s miestnou školou. Všetci partneri projektu od začiatku projektu vedeli, že pilotnú akciu projektu – školský participatívny rozpočet je potrebné realizovať na pôde školy, s jej súhlasom a finančnou podporou vo forme školského participatívneho rozpočtu, ktorý si každá škola mala vyhradiť sama zo svojho rozpočtu.
Rovnako dôležitými partnermi projektu boli aj miestne samosprávy a s ktorými sme spolupracovali hlavne v druhej časti projektu.

VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VĎAKA NAŠIM PARTNEROM

V školskom roku 2021/2022 školili všetci partneri formou inovatívnych tréningov, online a offline medzinárodných aj lokálnych školení pripraviť žiakov k tomu, aby predložili svoje mikro projekty na školské participatívne rozpočty. Partnerské školy alokovali na školský participatný rozpočet cca 2100 EUR. Žiaci si vytvorili svoje vlastné tímy, ktoré pripravili projektové zámery, tie potom súťažili v rámci školy o 3 najlepšie projekty a tie podporené následne realizovali v školskom roku 2021/2022.

V rámci tejto aktivity sa podarilo napísať a zrealizovať tieto projekty:

1.EVG prom (SVK) (žiaci školy zorganizovali dobročinný bál, výťažok z neho poputoval OZ Návrat v BB)

 1. EVG MEET (SVK) (žiaci zorganizovali sériu inšpiratívnych diskusií cieľom ktorých bolo zvýšiť povedomie o zelenej ekonomike, fast-fasion a iné témy)
 2. Deň Matky Zeme (SVK) (žiaci zorganizovali dve edukatívne prednášky na tému ochrany životného prostredia)
 3. Strihač kravských kopýt (SL) (žiaci svojpomocne zostrojili strihač kravských kopýt formou upcycklingu)
 4. Nielen mlieko prináša peniaze – nové poľnohospodárske techniky (SL) (žiaci zorganizovali sériu prednášok o rastlinných produktoch/mliekach)
 5. Zhotovovanie drevených lavíc v okolí školy využitie drevného odpadu (SL) (žiaci svojpomocne zhotovili drevené lavice s eko odkazmi z drevených paliet)
 6. Nie Mażę / Nečmáraj (PL) (cieľom projektu bolo zlepšiť prostredie školy a mentalitu žiakov pozitívnymi odkazmi vo forme grafity)
 7. e-sport Team (PL) (cieľom projektu bolo vyformovať skupiny žiakov, ktorý budú v prostredí školy posilňovať rôzne kompetencie formou virtuálnych hier)
 8. Vonkajšie relaxačné miesto (PL) (žiaci svojpomocne zhotovili drevené lavice s eko odkazmi z drevených paliet)
 9. 10.Zastavte šikanovanie (HR) ( žiaci zorganizovali edukatívne prednášky na tému šikany v prostredí školy so školským psychológom)
 10. Poďme spolu (HR) ( žiaci zorganizovali sériu aktivít v prostredí školy na posilnenie „študentského ducha a pospolitosti“, ktorý bol narušený po lockdowne počas obdobia pandémie)

V školskom roku 2022/2023 sa zapojení partneri pokúsili formou inovatívnych tréningov, online a offline medzinárodných aj lokálnych školení pripraviť účastníkov k tomu, aby predložili svoje mikro-projekty na mestské participatívne rozpočty, prípadné iné finančné mechanizmy/mikro-granty. Táto časť projektu PlaNET SOEN 3.0 bola najinovatívnejšia a zároveň najnáročnejšia. Tým, že žiakom vo všetkých štyroch krajinách pomáhali aj vyškolení projektoví manažéri v spolupráci s učiteľmi boli výsledky tejto aktivity veľmi priaznivé. V rámci tejto aktivity sa podarilo napísať a získať financie na tieto projekty:

 1. SKATE PARK – 3000 EUR (SVK) ( projekt 3 študentov v rámci ktorého získali študenti z mestského participatívneho rozpočtu na inovatívne prvky do skate parku)
 2. EVG MEET – 500 EUR (SVK) ( projekt asi 13 študentiek, ktorý vznikol v rámci prvého ročníka ŠPB, obsahom ktorého sú inšpiratívne rozhovory s rôznymi ľuďmi na pôde aj mimo pôdy školy. Projekt bol podporený poslancami mesta BB)
 3. ALTÁNOK PRE VŠETK¯CH (HR) – 500 EUR ( projekt bol podaný v rámci súťaže pre SŠ s názvom „Ne okolišaj 2023“ v Chorvátsku pre najlepšie študentské projekty, ktoré sa vyznačujú inovatívnosťou, konceptom zero waste, cirkulárnej alebo zelenej ekonomiky)
 4. KOŠE NA TRIEDENIE ODPADU (HR) – 200 EUR ( projekt bol podaný a podporený v rámci súťaže pre SŠ s názvom „Ne okolišaj 2023“)
 5. USPORIADANIE ZANEDBANÉHO PROSTREDIA (HR) – 200 EUR ( projekt bol podaný v rámci súťaže pre SŠ s názvom „Ne okolišaj 2023“)
 6. VYSUTÉ ZÁHONY V DOMOVE DÔCHODCOV (SL) – 500 EUR ( projekt bol podaný v rámci rozpočtu mesta Šentjur a bol podporený starostom obce Šentjur na nákup potrebného materiálu na vyvýšené záhony!
 7. MESTKÉ ÚĽE (SL) – 700 EUR ( projekt bol podaný v rámci mestského participatívneho rozpočtu mesta Ptuj a bol čiastočne podporený a čiastočne bude spolufinancovaný z iných zdrojov)
 8. ŠPECIALISTA NA UDRŽATEĽNÉ IT (PL) – 1200 EUR (Organizátori chceli svojich študentov povzbudiť k osvojeniu si pro-ekologického postoja prostredníctvom 6-hodinových workshopov pod vedením odborníka)
 9. INFORMATIK OFFLINE (PL) – 450 EUR (Cieľom projektu bolo ukázať žiakom, že život v dnešnom svete nie je založený len na technológiách.)
 10. SPOZNAJME SA (PL) – 450 EUR (Cieľom projektu bola tímová práca a skvalitnenie tímovej spolupráce samospráv)

Najväčším úspechom tohto projektu bola podpora pútavejšieho, inkluzívnejšieho vzdelávania a sociálneho podnikania medzi mladými ľuďmi tým, že sa im prostredníctvom inovatívnych a integrovaných prístupov dáva možnosť prevziať zodpovednosť za komunitu, v ktorej žijú.

V rámci projektu sa nám naplnili takmer všetky naplánované ciele a pri tých najpodstatnejších, vzdelávacie aktivity, sa nám podarilo zdvojnásobiť počet účastníkov.

Celkovo sa namiesto plánovaných 100 účastníkov zapojilo do priamo do projektu 230 účastníkov!

Dokončenie projektu PLANET SOEN 3.0 predstavuje významný míľnik v našom spoločnom úsilí o zmenu. Je dôkazom sily tímovej práce, inovácií a neochvejného ducha našich študentov a projektových partnerov. Vyjadrujeme hlbokú vďaku všetkým, ktorí nás na tejto ceste podporovali. Keď sa lúčime s týmto projektom, dychtivo očakávame ďalšiu kapitolu s vedomím, že v sebe skrýva nekonečné možnosti rastu, učenia sa a vytvárania trvalého vplyvu.