Študenti sa učia, ako vylepšiť svoju školu

Hlavným cieľom úvodnej časti projektu, ktorá sa uskutočňuje v mesiacoch september až december 2018, je implementovať metodiku školského participatívneho rozpočtu na miestnych stredných školách partnerských krajín. Participatívny rozpočet na školách pomáha zapojiť študentov, rodičov a pedagógov do rozhodovania …

PlaNET SOEN 2.0 sa úspešne rozbieha

Od 21 do 25 mája 2018 sa na Slovensku konalo úvodné stretnutie k projektu, ktorého sa zúčastnili predstavitelia našich partnerských krajín z Poľska, Portugalska a Slovinska. Počas piatich dní projektoví partneri …