NÁŠ ODKAZ – prvý študentský projekt zo Slovenska

Radi by sme vám predstavili náš prvý študentský projekt PlaNET SOEN 3.0 zo Slovenska.

Projekt NÁŠ ODKAZ vytvorila Slivia Mojžišová z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Silvia vysvetľuje:

„Myslíme si, že náš projekt je potrebný na zvýšenie povedomia o sociálnych problémoch, akými sú životné prostredie, rodová nerovnosť, posilnenie postavenia žien, užívanie alkoholu/drog u mládeže, šikanovanie, či sociálna spravodlivosť. Chceme študentom a študentkám ukázať, ako arteterapia funguje a tiež v nich vzbudiť záujem o tieto spoločenské problémy prostredníctvom výtvarnej súťaže. Táto maľba by urobila steny našej školy o niečo krajšími.

Naším hlavným cieľom je, aby si študenti a študentky našej školy viac uvedomili aktuálne aktuálne problémy a aby spoznali nových ľudí, ktorých zaujímajú rovnaké témy ako ich, chceme to dosiahnuť dvomi workshopmi a výtvarnou súťažou. Víťaza si vyberú sami študenti/študentky a učitelia/učiteľky a obraz, ktorý získa najviac hlasov bude vystavený na stene v našej škole a víťaz získa skvelú cenu. Naším ďalším hlavným cieľom je, aby prostredie našej školy bolo kreatívnejšie. „