Slovinsko nám prestavuje svoje študentské projekty

Našou poslednou partnerskou krajinou, ktorá prezentuje svoje študentské projekty, je Slovinsko.
Ich škola je zameraná na poľnohospodárstvo a opravy strojov, ale aj na výrobu a spracovanie potravín v oboroch ako sú pekár, cukrár. Preto sú niektoré ich projekty zamerané práve na tieto špecifické profesie.

Dobré zaobchádzanie s hospodárskymi zvieratami / Zastrihávač kravských kopýt– Tento projekt je zameraný na svojpomocnú výrobu klietky na úpravu kopýt kráv a tak bude možnosť vzdelávať veterinárnych technikov v Školskom stredisku Šentjur, ako upravovať kravské kopytá. Strihanie kopýt je veľmi drahé, takže budúci veterinárni technici nezískajú dostatok praktických vedomostí. Ani táto škola nemá zastrihávač kopýt, a tak sa študent Luka Čater rozhodol, že ho vyrobí sám, oveľa lacnejšie, s pomocou svojich spolužiakov.

Od farmárčenia k zisku / Nielen mlieko prináša peniaze – Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť študentom poľnohospodárstvo, ktoré využíva výnosnejšie techniky v domácom hospodárení a následne títo študenti môžu zmeniť názor na spôsob farmárčenia (nielen produkciu mlieka).

Hlavným problémom je, že farmári nechcú meniť svoje návyky a nechcú akceptovať nové zmeny a sú skeptickí voči zavádzaniu nových a výnosnejších farmárskych techník na ich vlastných farmách. Matej Jager chce týmto projektom spolupracovať so študentmi poľnohospodárstva v Školskom stredisku Šentjur. Uskutočnia sa exkurzie na farmy, ktoré implementujú nové a výnosné techniky hospodárenia a ochotne ich študentom ukážu. Študenti, ktorí navštívia farmy v miestnom prostredí, získajú ďalšie poznatky o moderných procesoch a snáď to zmení ich zastaralý názor, že: „Iba mlieko na farmách prináša peniaze“. Tento projekt je v Slovinsku potrebný, pretože mnoho fariem produkuje len mlieko, takže cena mlieka na farmách je každým rokom nižšia a nižšia a zeleninu a ovocie musia dovážať z iných krajín. Cieľovou skupinou sú študenti, ktorí sa stále vzdelávajú v oblasti poľnohospodárstva a chcú zmeniť svoje návyky a prostredie.

Drevené lavice na školskom dvore – Žiaci prejavili jasný záujem tráviť voľný čas medzi vyučovaním vonku, na čerstvom vzduchu. Veď aj samotná škola sa nachádza v krásnom prostredí medzi kopcami a to treba využiť a užiť si ju naplno.

Z použitých paliet by preto chceli vyrobiť drevené lavičky, ktoré by všetkým žiakom poskytli príjemné chvíle, kde by sa mohli stretnúť, oddýchnuť si, pripraviť sa na ďalšie vyučovanie či pochutnať si na občerstvení.