Záverečné tréningy naprieč partnerskými krajinami

Poľsko

Na konci projektu PlaNET SOEN 3.0 boli študenti z Poľska pripravení na školenie svojich rovesníkov vďaka účasti na školení o sociálnych inováciách, zelenej ekonomike a startupoch v slovinskom Šentjure, ktoré sa uskutočnilo na jeseň 2022. Traja študenti, ktorí sa zúčastnili tohto školenia, pripravili svoj projekt o participatívnom rozpočte obce a ďalších externých finančných prostriedkoch pre najzaujímavejšie projekty na škole, sa podieľali na organizovaní tohto školenia. Trvalo presne 4 pracovné hodiny. Študenti, ktorí sa zúčastnili, boli veľmi motivovaní a zapojení do workshopov a veľmi sa im páčil a dodržiavali jeho schému. Julia, Łukasz a Oskar boli dobre pripravení a dokázali odpovedať na ďalšie otázky študentov týkajúce sa tejto témy.

Chorvátsko

Dvaja študenti z Chorvátska, ktorí sa zúčastnili na školení v Slovinsku, sa podieľali aj na organizácii školení o elektronickom vzdelávaní, tvorbe projektov školského participatívneho rozpočtu, zavádzaní participatívneho rozpočtu v malých obciach, sociálnych inováciách a zelenej ekonomike. Školenie trvalo približne 4 pracovné hodiny a študenti, ktorí sa zúčastnili na školení, boli veľmi motivovaní a zapojení do workshopov. Účastníkom sa program veľmi páčil a dodržiavali ho. Ena, Sanjin a Borna boli dobre pripravení a dokázali odpovedať na doplňujúce otázky k téme.

Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov bolo školenie pravdepodobne úspešné. Je povzbudzujúce vidieť, že mladí študenti sa aktívne zaujímajú o témy, ako je elektronické vzdelávanie, participatívne rozpočtovanie a sociálne inovácie. Sú to všetko dôležité oblasti, ktoré môžu pomôcť formovať budúcnosť našej spoločnosti.

Za zmienku stojí aj to, že školenie zorganizovali študenti, ktorí sa predtým zúčastnili na podobnom školení v Slovinsku. Je to skvelý príklad toho, ako sa môžu vedomosti a skúsenosti vymieňať cez hranice a využívať v prospech iných.

Celkovo ide o skvelú iniciatívu a je povzbudzujúce vidieť mladých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na formovaní budúcnosti. Dúfam, že takýchto iniciatív bude v budúcnosti viac a že budú aj naďalej inšpirovať a motivovať mladých ľudí, aby sa aktívne zaujímali o dôležité otázky.

Slovinsko

Jeden školský deň bol venovaný školeniu o participatívnom rozpočte školy a otázkam sociálnych inovácií súvisiacich s aktivitami školy. Vzhľadom na nízku koncentráciu študentov po záverečných skúškach a školské povinnosti však bolo ťažké získať 20 záujemcov o účasť. Do organizácie školenia sa zapojili študenti, ktorí sa v októbri 2022 zúčastnili školenia o participatívnom rozpočte školy v Slovinsku (Tina, Glaž a Klara), s pomocou tútorov/mentorov Školského strediska Šentjur.

Školenie sa začalo základným predstavením cieľov a zámerov projektu PlaNET SOEN 3.0. Mladý školiteľ do školenia zaradil aj energizéry, aby ho spestril a zvýšil pozornosť žiakov. Účastníci školenia mali otázky týkajúce sa vypracovaných nápadov a spôsobu získania peňazí na ich realizáciu. Diskusia sa zamerala aj na to, ako nápad prispieva k zmene klímy. Školitelia sa zapojili aj do odpovedí na konkrétne otázky účastníkov školenia.

Nástroje IO boli prezentované účastníkom školenia a tí sa zhodli, že dokument bude užitočný pri budúcom štúdiu na škole. Je povzbudzujúce vidieť, že mladí študenti sa aktívne zaujímajú o témy, ako je participatívny školský rozpočet a sociálne inovácie. Sú to všetko dôležité oblasti, ktoré môžu pomôcť formovať budúcnosť našej spoločnosti. Je povzbudzujúce vidieť mladých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na formovaní budúcnosti, a dúfam, že takýchto iniciatív bude viac.