Ako prebudiť svoju vnútornú motiváciu?

Motiváciu mládeže a rozvoj jej potenciálu vidíme ako jeden z kľúčových faktorov v prevencii proti odlivu mladých ľudí z regiónu a zabezpečenie jeho udržateľného rastu. Preto sme si ešte pred úvodnou konferenciou k projektu …

Neformálny nábor účastníkov

Ako prvý krok v rámci náboru účastníkov do projektu realizovala agentúra v mesiaci jún interaktívne prednášky o projekte na všetkých stredných školách v Revúcej a Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti. …

Stretnutie s podnikateľmi z PlaNÉTY SOEN

V rámci projektovej prípravy sa 28.6.2016 konalo stretnutie s podnikateľmi zapojenými do projektu, počas ktorého zamestnankyne agentúry JUDr. Monika Štesková a Ing. Dana Trombitášová predstavili koncept projektu, naplánovali detaily partnerstva …