Predstavujeme vám aj ďalšie slovenské PlaNET SOEN 3.0 projekty našich študentov a študentiek z EVG Banská Bystrica

Je čas predstaviť vám naše ďalšie slovenské študentské projekty, ktoré sú nápadité, inovatívne a majú aj svoju príchuť filantropie.

Študenti a študentky Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici si budú môcť vybrať svoj obľúbený projekt v rámci participatívneho rozpočtu školy, ktorý bude finančne podporený a realizovaný na ich škole v nasledujúcom školskom roku 2022.

Tu je krátky popis ďalších troch slovenských projektov:

EVG MEET: Hlavným cieľom projektu bude priniesť do školy aktivitu, ktorá spríjemní vyučovací proces a vytvorí prostredie na zdieľanie zaujímavých príbehov zaujímavých ľudí, ktoré môžu študentov a študentky inšpirovať k podobnej kariére. Bude prebiehať každý mesiac formou „TEDx“ prednášok, ktoré budú pokrývať rôznorodé a pre študentov a študentky relevantné témy. Sekundárnym cieľom bude vytvorenie priestoru na zdieľanie vzdelávacích a informačných zdrojov.

DEŇ MATKY ZEME: Cieľom tohto projektu je pomôcť pri záchrane planéty Zem tým, že naučíme ľudí okolo nás, ako to urobiť.  Cieľ je zorganizovať každoročné podujatie v škole tak, aby sa zabezpečilo to, že aj tie novšie generácie spoznávajú túto tému a jej význam.

EVG PROM: Kvôli koronovej situácii boli pre študentov a študentky posledné 2 roky naozaj smutné. Covid-19 im vzal veľa a už nechcú časom plytvať! Sociálny kontakt je veľmi obmedzený. Postrehli tiež aj určité zmeny, a to nielen vo svojich triedach, ale celkovo v škole – vzťahy medzi študentami a študentkami sú „chladné“. Čas beží rýchlo a ani si neuvedomia, že to bude ich posledný školský rok. Prečo si teda pred odchodom neurobiť pár spomienok s ľuďmi, vďaka ktorým si užili stredoškolské časy? Dúfajú, že účasťou na EVG Prom sa zároveň vyzbiera dostatočnú finančnú sumu pre ľudí v núdzi z Banskej Bystrice.

Podrobné informácie nájdete v tomto promo videu o každom zo študentských projektov.