Novinky nášho chorvátskeho PlaNET SOEN 3.0 projektového partnera

V dňoch 15.02.2023, 16.02.2023. a 17.02.2023. a následne 02.03.2023. a 03.03.2023, pracovníci Miestnej rozvojovej agentúry Pins – Natalija Mamula a Josipa Liker a učiteľky Sanja Kaloper a Tomislava Vančina Brajdić, uskutočnili školenia pre 15 študentov a niekoľko stredoškolských učiteľov z gymnázia v Delniciach, Chorvátsko. V procese realizácie nápadov boli pre týchto mladých ľudí supervízormi a poradcami a pomáhali im v tomto procese. Cieľom týchto miestnych školení bolo urobiť záverečnú prípravu študentských projektových nápadov na predloženie v súťaži participatívneho rozpočtu obce / grantov a spojiť aktívnych študentov, ktorým záleží na tom, aby sa rozvíjali a pracovali vo svojej komunite. Toto je kľúčový moment tejto modernizovanej verzie projektu PlaNET SOEN 3.0.

Počas spomínaných 3 dní pracovali na výzve participatívneho rozpočtu mesta Delnice „Natječaj za financiranje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2023 godinu“ (Výzva na financovanie programu verejných potrieb mesta Delnice na rok 2023).

Škola predložila 1 projekt žiakov do tejto verejnej výzvy s názvom „ORGANSKI ŠKOLSKI VRT“ (Organická školská záhrada).

Všetci žiaci 3. ročníka Delnickej strednej školy so zameraním na ekonomiku by vyzdobili zanedbaný priestor za školou a do výzdoby sa mohli zapojiť aj všetci ostatní žiaci školy, ktorí mali záujem. Odstránili by stromy a kríky, ktoré kazia vzhľad školského prostredia a pôsobia na študentov demotivačne. Na vyčistenú plochu by vysadili aróniu, pretože je to rastlina, ktorá nepotrebuje veľa svetla a bola by vhodná pre takýto tmavý a vlhký školský priestor. Potrebujú asi 50 sadeníc, ktoré by študenti tiež zasadili.

Ako hovoria: „Aj v rámci programu Erasmus+ Planet SOEN 3.0 študenti vypracovali projektové nápady na pomoc miestnej komunite prostredníctvom vlastných aktivít. Výmenou skúseností s kolegami zo Slovinska, Slovenska a Poľska študenti zistili, že okolie školy by malo byť čistejšie, upravenejšie, biologicky udržateľnejšie, bohatšie. Preto by sme týmto projektom získali sadenice ovocných stromov, ktoré sú vhodné pre naše podnebie a mikroklímu školského prostredia (jablone, hrušky, čerešne, slivky). Plody ovocných stromov budú konzumovať žiaci našej školy, ktoré budú vystavené vo vestibule školy. S cieľom oboznámiť žiakov s biodiverzitou, trvalo udržateľným rozvojom a tradíciou ovocinárstva v našom regióne sa v rámci tohto projektu zabezpečí projektor a projektové plátno, ktoré budú umiestnené v učebni ekonomiky, kde budú prebiehať vhodné prezentácie a workshopy na tieto témy v súlade so školskými osnovami. Vďaka tomuto projektu žiaci našej školy získajú aktuálne informácie o existujúcich trendoch v oblasti ekonomiky, ktorých cieľom je spojenie zeleného a digitálneho.“