Projektový tím PlaNET SOEN vytvoril tréningové materiály o školskom participatívnom rozpočte

Keďže cieľom projektu PlaNET SOEN 3.0 je podporovať inkluzívnejšie vzdelávanie a sociálne podnikanie medzi mladými ľuďmi a ich posilnenie prostredníctvom inovatívnych a integrovaných prístupov, tím SOEN vytvoril nový školiaci materiál o školskom participatívnom rozpočte.


Naše školiace materiály vám vysvetlia metodiku školského participatívneho rozpočtu ako inovatívneho neformálneho vzdelávacieho nástroja pre mladých ľudí ́k tvorbe a rozvoju projektu a pomôžu vám ho implementovať v komunitách. Cieľom je venovať viac pozornosti podpore rozvoja sociálnych a občianskych kompetencií na úrovni stredných škôl a obcí. Tieto nové prístupy podporia dynamiku školského a komunitného života a podporia zodpovednejších a starostlivejších autonómnych mladých ľudí, ktorí budú trvalo uplatňovať svoje občianstvo vo výchovnom a tvorivom prostredí.


Analyzovali sme, že poskytovanie takejto odbornej prípravy môže mať pozitívny vplyv na zastavenie „úniku mozgov“ z regiónu, sociálne vylúčenie, na mieru nezamestnanosti mladých ľudí a regionálnu (národnú) konkurencieschopnosť.


Tento školiaci materiál možno preniesť do akéhokoľvek regiónu, ktorý čelí rovnakým výzvam. Zistili sme, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné podporovať posilnenie postavenia mladých ľudí prostredníctvom zapojenia podnikateľského vzdelávania, ktoré ich posilní nielen v prostredí školy, ale aj na úrovni obce.


Tento školiaci materiál je určený mladým ľuďom vo veku od 15 do 19 rokov a pracovníkom s mládežou; nepriamo sú určené aj ďalšie skupiny: učitelia, školské a obecné komunity.
Naše školiace materiály o školskom participatívnom rozpočte sú zamerané na kombinované vzdelávanie. Ide o prístup k vzdelávaniu, ktorý kombinuje online vzdelávacie materiály a možnosti interakcie online pomocou smartfónov s tradičnými metódami osobného kontaktu.
Ako ukazujú rôzne štúdie, mladí ľudia (vo veku od 15 do 19 rokov) konzumujú najviac obsahu na svojich smartfónoch, preto bude pre nich prirodzenejšia interakcia vo forme mobilného neformálneho vzdelávania.


Naše vzdelávacie materiály pozostávajú z kombinácie: online a materiálov, osobného neformálneho vzdelávania, virtuálnej triedy, webinárov, odkazov, simulácií, neformálneho hodnotenia a individuálneho koučingu.

Odkaz na naše školiace materiály o participatívnom rozpočte škôl nájdete tu.