Študentský projekt revitalizácie skateparku sa uchádza o financie mesta Banská Bystrica

Jedným zo slovenských študentských projektov, ktorý sa tento rok snaží o finančnú podporu v rámci projektu PlaNET SOEN a v rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica je aj revitalizácia skateparku v tomto meste.

Podpora a rozvoj športu by mala vo verejnom záujme každého mesta. Jedným z obľúbených voľnočasových aktivít v meste Banská Bystrica je aj skateboarding. V meste Banská Bystrica chýba kompletne vybavený skate park, či iná skateboardingová infraštruktúra.

Skatepark na Fončorde je preto dôležitým priestorom, ktorý aspoň čiastočne kryje dopyt mládeže po takejto infraštruktúre. V predmetnom skate parku sa stretáva skupina Foralines, ktorá sa stará o chod skateparku. Skatepark využíva aj skupina BMX jazdcov, menšie deti s rodičmi, ako aj ľudia z okolitých panelákov, ktorí radi pozorujú tento zaujímavý šport.

Študenti a študentky Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici sa tak osobne stretli s mestskými poslancami, ktorí im dali cenné rady, ako byť úspešní pri získaní finančnej podpory z mestského participatívneho rozpočtu a študenti tiež dostali ich prísľub osobnej angažovanosti v revitalizácii tak potrebného skateparku.

My sme hdrí na našich mladých ľudí, na ich zapálenie, odhodlanie a držíme im place, aby sa všetko vydarilo k ich spokojnosti a k spokojnosti mládeže, ktorá túži takéto športovisko v meste Banská Bystrica využívať.

Promo video k študentskému projektu skatepark nájdete TU