Neformálny nábor účastníkov

Ako prvý krok v rámci náboru účastníkov do projektu realizovala agentúra v mesiaci jún interaktívne prednášky o projekte na všetkých stredných školách v Revúcej a Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti. 22.7.2016 predstavila agentúra projekt i účastníkom Letného tábora lídrov v Rimavskej Sobote, kde organizátori tábora uviedli projekt, ako vhodnú formu pre pokračovanie procesu ich seba rozvoja a ďalšieho vzdelávania. Prostredníctvom spolupráce s UPSVaR Revúca a Rimavská Sobota sme tak do konca mesiaca august predstavili projekt a jeho ciele približne 300 uchádzačom o zamestnanie.  Projekt bol predstavený formou interaktívnej prezentácie pomocou ktorej, sme sa snažili načrtnúť neformálneho ducha, v ktorom sa bude celý projekt niesť. Veríme, že aj im PlaNET SOEN pomôže rozbehnúť ich podnikateľský sen!