Ako prebudiť svoju vnútornú motiváciu?

Motiváciu mládeže a rozvoj jej potenciálu vidíme ako jeden z kľúčových faktorov v prevencii proti odlivu mladých ľudí z regiónu a zabezpečenie jeho udržateľného rastu. Preto sme si ešte pred úvodnou konferenciou k projektu PlaNET SOEN pre Vás pripravili jedinečnú inšpiratívnu prednášku Ladislava Pavlíka, prezidenta Školy manažmentu. Prednáška bola verejná a uskutočnila sa 16.9.2016 o 9:00 hod v MsKS v Rimavskej Sobote a o 14:00 hod v MsKS v Revúcej. Ladislav Pavlík sa od roku 1997 venuje vzdelávaniu, jeho prednášky o manažmente, medziľudských vzťahoch, komunikácii, riešení stresu a zorganizovaní firmy absolvovalo viac ako 5500 manažérov firiem. Do MsKS v Revúcej a Rimavskej Sobote prišlo spolu viac než 150 mladých ľudí s túžbou prebudiť svoju vnútornú motiváciu. Veríme, že pán Pavlík ich svojou prednáškou nabudil a ukázal im ako využiť svoj potenciál a stať sa úspešným.