Soen

Agentúra pre rozvoj Gemera vznikla v roku 2008 s cieľom iniciovať a realizovať strategické aktivity pre všestranný rozvoj regiónu Gemer-Malohont. Za týmto účelom sa dlhodobo venuje i práci s mládežou. Okrem organizovania rôznych mládežníckych výmen, študijných návštev a seminárov, pripravuje pre mládež i kreatívne a vzdelávacie workshopy, tréningy a diskusné stretnutia. V práci s mládežou sa snaží využívať prvky komunitného organizovania, ktoré umožňujú spoznať bližšie potreby a problémy komunity mladých ľudí a hľadať spoločné riešenia zistených problémov.

Projekt PlaNET SOEN-ENTERprise your region vznikol ako výsledok systematickej práce agentúry s mládežou a ako odpoveď na dlhodobo pretrvávajúce a najpálčivejšie problémy komunity mladých v našom regióne.

Viac o práci Agentúry pre rozvoj Gemera sa môžete dočítať tu: http://www.rozvojgemera.sk/

soen-konferencia-ra

Agentúra pre rozvoj Gemera

Sídlo:
Mokrá Lúka 93
050 01 Revúca

Kancelária, korešpondenčná a fakturačná adresa:
Ul. Rumunskej armády 195 – budova MsKS
98101 Hnúšťa
Slovakia

Kontakty:

planetsoen@gmail.com

Manažérka projektu:
JUDr. Monika Štesková
e-mail: monika.steskova@rozvojgemera.sk
mobil: +421 948 001 079

Koordinátorka projektu:
Ing. Dana Trombitášová
e-mail: dana.trombitasova@rozvojgemera.sk
mobil: +421 902 158 917