Naši študenti budú školiť o digitálnom marketingu

23. marca 2021 náš slovenský tím študentov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici zorganizuje workshop zameraný na digitálny marketing v rámci multiplikačných aktivít projektu PlaNET SOEN 2.0.

Študneti zo 4 stredných škôl v meste Banská Bystrica sa dozvedia o trendoch a nástrojoch digitálneho marketingu.

Na konci tohto workshopu budú účastníci môcť vytvárať svoje vlastné plagáty, letáky alebo logá, ktoré dodržiavajú všetky základné princípy dobrého marketingu.

Veľa šťastia vám všetkým!