Rešpektujeme vyhlásenie mimoriadnej situácie

Milí priatelia a priateľky, ktorí spolupracujete s našim projektom PlaNET SOEN 2.0,  študujete na školách kde pôsobíme, alebo nás len podporujete a máte radi/y. Chceme byť voči vám (ale aj nám) zodpovední a zodpovedné, a preto ostávame pracovať z domu na administratíve, dokumentáciách, plánoch a metodikách, aby sa vám, keď vírus pominie, spolupracovalo s nami lepšie. Rešpektujeme vyhlásenie mimoriadnej situácie a nateraz rušíme všetky aktivity projektu PlaNET SOEN 2.0. Budeme sa vám priebežne hlásiť a posielať Vám aktualizované informácie. Dodržujte pokyny zdravotníkov a dávajte na seba pozor.
Váš team PlaNET SOEN 2.0