Projekt PlaNET SOEN 2 bol predstavený ako príklad dobrej praxe na medzinárodnom školení v Košiciach

Naše dve študentky Evanjelického Gymnázia v Banskej Bystrici, Petra Haulíková a Zuzana Kmeťková, sa zúčastnili a propagovali projekt Planet SOEN 2.0 na medzinárodnom školení, podporovanom našou Slovenskou národnou agentúrou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ako príklad dobrej praxe zo Slovenska, ktorá by mohla motivovať účastníkov školenia a inšpirovať ďalšie skupiny mladých v ich okolí. Hlavným cieľom tohto školenia bolo vytvoriť priestor pre mladých lídrov z regiónov s cieľom vytvoriť metodiku, ako pracovať s kompetenciami potrebnými na posun v sociálnej ekonomike a naučiť sa navrhovať projekty mládežníckych iniciatív v miestnych komunitách, s pozitívnymi sociálnymi dopadmi.

Zuzana a Petra potvrdili, že získali nové vedomosti o zvyšujúcej sa potrebe udržateľnosti v rámci participatívnej práce s mládežou na školách, ale aj o tom, ako propagovať hodnoty sociálnej ekonomiky. Prostredníctvom rôznych prípadových štúdií preskúmali osvedčené postupy sociálnych podnikov.

Vďaka tomuto školeniu sa naše študentky naučili, ako si:

  • uvedomiť dôležitosť sociálnej ekonomiky a prístupu sociálneho podnikania pri práci s mládežou.
  • mať podrobnejšie znalosti o podnikateľských kompetenciách.
  • mať dobré znalosti o akciách nadnárodnej mládežníckej iniciatívy programu Erasmus +.
  • mať dobré vedomosti o tom, ako sa píšu a podávajú kvalitné projekty

Gratulujeme, Peťa Haulíková a Zuzana Kmeťková !!!