PlaNET SOEN 2.0_Poľsko organizovalo školenie zamerané na inovácie a udržateľnosť

Študenti, ktorí sa zúčastňujú na projekte PlaNET SOEN 2.0, majú tiež možnosť cestovať a učiť sa nové zručnosti

Tentoraz mali možnosť stretnúť sa s ľuďmi z krajín ako Slovensko, Slovinsko a Portugalsko počas tréningu v Poľsku. Školenie sa týkalo inovácie a trvalo udržateľného rozvoja a vedomostí a zručností, ktoré získali, odovzdajú študentom z vlastnej školy.

Počas tréningu, ktorý sa uskutočnil v Poľsku v Nowých Kotliciach a Kielciach, študenti, učitelia a pracovníci s mládežou zo štyroch krajín pracovali s použitím metód ako Persona, Empathy Map, Functional Analysis a Ishikawa Diagram. Okrem práce v skupinách na témy, ktoré priamo súvisia s inováciami a trvalo udržateľným rozvojom, mala skupina možnosť zúčastniť sa aj študijných pobytov v miestach, ako sú: technologický park Kielce, energetické vedecké centrum v Kielcach a geoeduktačné centrum Geopark Kielce.

V rámci projektu „PlaNET Social Enterprise 2.0“, po každom medzinárodnom školení nasleduje národné školenie na rovnakú tému. Tieto školenia organizujú študenti, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnom školení, aby mohli osvojené vedomosti a zručnosti odovzdať svojim spolužiakom.

„PlaNET SOcial ENterprise 2.0“ sa realizuje výlučne neformálnymi vzdelávacími metódami a v posledných dňoch získal náš projekt titul najlepší projekt z hľadiska medzisektorových aktivít využívajúcich neformálne vzdelávanie na Slovensku