Projekt PlaNET SOEN 2.0 získal významné ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sme poctení a hrdí, že dňa 11.12. 2019 na konferencii  s názvom „Empower – No Uznaj“  organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Iuvenou – Slovenským inštitútom mládeže získal náš projekt PlaNET SOEN 2.0 prvé miesto v kategórii „ Projekt medzisektorovej spolupráce s uplatnením prístupov neformálneho vzdelávania za rok 2019“.Cenu odovzdal riaditeľ Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a viceprezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy, Ivan Hromada.

Projekt PlaNET SOEN z dielne Agentúry pre rozvoj Gemera sa na území BBSK realizuje v spoluprácami s desiatkami stredných škôl, podnikateľov, úradov práce a samospráv  a realizuje sa  vďaka programu Erasmus a AEIF od roku 2016.

V súčasnosti sme zdokonalili projekt tak, že sme inovovali školské systémy o školské participatívne rozpočty a vzdelávame mladých ľudí udržateľne –  tak, aby svoje vedomosti mohli vedieť v rámci čo najväčšej udržateľnosti „mozgov v regióne“  podať ďalej svojim rovesníkom. Dnes tento projekt nadobudol väčších rozmerov a implementuje sa v 4 krajinách EU. Posúvame naše know-how za hranice nielen nášho kraja, ale aj štátu.

Každá jedna fáza projektu je založená na princípoch neformálneho vzdelávania, pričom vychádza z potrieb regiónu a má za cieľ zabrániť tzv. „odlivu mozgov“ z banskobystrického samosprávneho kraja a prispieť k budovaniu kapacít a kľúčových kompetencií v oblasti prípravy na trh práce prostredníctvom rôznych nástrojov. Týmito nástrojmi sú napr.  školský participatívny rozpočet, mentoringy a stáže v regionálnych podnikoch ako aj budovaním kapacít v regióne formou medzinárodných a lokálnych tréningov na podporu projektových ideí, podnikania a tvorení/udržaní príležitostí vo svojom regióne.

Link na naše nominačné video nájdete tu.