Poľsko zaujalo svojimi študentskými stážami v oblasti vedy

Traja študenti poľskej partnerskej školy s najlepšími školskými projektmi (Angelika Pedryc, Katarzyna Borek, Oliwia Grzywacz) mali možnosť zúčastniť sa 5-dňového programu stáží v miestnych spoločnostiach.

Na základe záujmu študentov a ich budúcich plánov, Asociácia vzdelávania cez internet (EPI), projektový partner PlaNET SOEN 2.0 v Poľsku, vybral a dohodol vhodné podmienky týkajúce sa stáže a počas týždňa od 6. do 10. mája 2019, sa vyššie spomenutí študenti stali súčasťou pracovného prostredia miestnych firiem, ako sú:

  • Energetické vedecké centrum (Energetyczne Centrum Nauki) – vedecké centrum v meste Kielce – kreatívny priestor s neobvyklou atmosférou. Interaktívne prezentácie a zariadenia, ktoré sú tu zobrazené, boli vytvorené a navrhnuté špeciálne pre Centrum energetických vied. Vedecké centrum pozostáva z: Výstavy energie, z Laboratória „Power Generator“, z 3D kina a z takzvanej Energy Záhrady. Vedecké centrum môžu skúmať jednotlivci, ako aj skupiny. Ponúkajú sa rôzne workshopy pre deti i dospelých.
  • SimpleOutsourcing.pl – outsourcingová spoločnosť so sídlom v meste Kielce. Spoločnosť je majiteľom značky pre nábor študentov – eduABROAD Program. V rámci tejto značky spoločnosť poskytuje profesionálne služby náboru študentov pre univerzity z niekoľkých európskych krajín a tieto služby sú prispôsobené ich individuálnym požiadavkám.
  • Technologický park Kielce (Kielecki Park Technologiczny) – miesto zamerané na inovácie a tvorivosť. Park ponúka modernú a odborne pripravenú infraštruktúru a plne rozvinuté investičné obory, na ktoré sa vzťahuje prevádzka osobitnej hospodárskej zóny. Skladá sa z klastra technologických inkubátorov a technologického centra.

Každý študent mal osobného mentora zo spoločnosti. Počas stáže boli študentom pridelené úlohy spoločnosti, súvisiace s ich záujmami. Mentori pôsobili ako poradcovia, konzultanti a školitelia študentov. Študenti tak mohli získať praktické zručnosti zo skutočného podnikania a rozvíjať svoje podnikateľské správanie.

Jednou zo „životných“ lekcií získaných jednou zo študentiek je skúsenosť z práce vo vedeckom centre. Študentka zmenila názor na svoje budúce plány študovať a neskôr pracovať na pozícii, súvisiacej s prácou s deťmi, pretože zistila, že dlhodobejší hluk a zhon jej nevyhovujú. Aj toto sú skúsenosti, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa správne rozhodli, keď plánujeme svoje budúce kroky a robíme dôležité životné rozhodnutia.