Projekt PlaNET SOEN 2.0 je vo svojej polovici!

Minulý mesiac  sa naši projektoví partneri stretli v Slovinsku, aby sa spätne pozreli a zamysleli sa nad tým, čo sa stalo v minulom roku v každej z partnerských krajín projektu.

Partneri sa rozprávali o silných a slabých stranách aktivít a všetci partneri sa zhodli na tom, že školský participatívny rozpočet (ŠPR) je pre školy veľmi prospešný a že študenti sa skutočne zapájali do celkového rozhodovacieho procesu.

Všetci partneri sa zhodli na tom, že úloha učiteľa v tomto projekte je veľmi dôležitá. Učiteľ je ten, kto môže pomôcť pracovníkovi s mládežou sa dostať  k študentom a pomôcť propagovať projektové aktivity.

V Poľsku bol najlepšou aktivitou 1. workshop, kde študenti a mentori identifikovali problémy v škole, aby sa mohlo začať s tvorbou myšlienky jednotlivých projektov.

V Portugalsku to bola realizačná fáza ŠPR a spätná väzba od študentov.

Na Slovensku to bola taktiež realizácia projektov ŠPR a samotný mentoring.

V Slovinsku bolo najsilnejšou aktivitou mentoring a stáž, kde sa im podarilo vybudovať naozaj silnú platformu na prepojenie študentov a drobných podnikateľov.

Všetci partneri sa zhodli na tom, že je vhodné si na stáže vybrať  malé podniky a drobných podnikateľov a na konci stáže by sa mohlo stať dobrou praxou to, že sa porovnajú jdenotliví podnikateľa, ako sa zapájali a ako zvládli úlohu kouča pre našich študentov.