Poľsko si zvolilo svoje víťazné študentské projekty

Realizácia školského participatívneho rozpočtu v poľskom meste Kielce mohla začať len vďaka finančným prostriedkom prideleným Výborom rodičov. Krátko po začiatku školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo niekoľko neformálnych workshopov pre študentov stredných škôl, ktoré boli zamerané na nápady na zlepšenie prostredia a vzájomných vzťahov v škole.

Vo finále boli predložené štyri študentské projekty. Autori týchto projektov sa zúčastnili 3 workshopov, počas ktorých mohli: špecifikovať a analyzovať potreby miestnej komunity – ich školy, dozvedieť sa o projektovom manažmente, o financovaní svojich projektov a o propagácii.

Všetci študenti, ktorí predložili svoje projekty, sa mohli zúčastniť mentoringu a 5 dňovej stáže v miestnych spoločnostiach a byť súčasťou pracovného prostredia u takých miestnych spoločností, ako sú: Kielecki Park Technologiczny, SimpleOutsourcing.pl a Energetyczne Centrum Nauki.

Stručný opis projektov školského participatívneho rozpočtu v Poľsku:

V Poľsku, študenti z I Liceum Ogolnoksztalcace im. Stefana Zeromskiego v meste Kielce predložili tieto, nižšie uvedené nápady na projekty:

  • Začatie školských novín – (on-line a tlačená verzia) v kombinácii s novinárskymi workshopmi
  • Kroky prvej pomoci – samolepky na schodisku školy s inštrukciami prvej pomoci a s následnými kurzami prvej pomoci.
  • Cosplay – podujatie, kde študenti nosia kostýmy, ktoré predstavujú špecifický charakter z filmov, spojené tancom a súťažami
  • Prednášky o mini-firmách/ mikro-podnikaní, vedené akademickými učiteľmi a podnikateľmi

Študenti, ktorí predložili  svoje nápady na projekt, realizovali aj propagáciu svojich projektov medzi ostatnými študentmi. Po tejto promócii sa uskutočnilo hlasovanie  celej školy. V hlasovaní boli vybrané tri víťazné projekty, ktoré budú podporené z fondov školského participatívneho rozpočtu.

  • Začatie školských novín v kombinácii s novinárskymi workshopmi
  • Kroky prvej pomoci.
  • Cosplay

Realizácia študentských projektov bola podporovaná mentoringom zo strany členov Združenia pre internetové vzdelávanie.