Študenti svojim projektom búrajú mýty a obavy z migrácie

Mýty o migrácii ako napríklad, že cudzinci sú ekonomickou záťažou pre štátny rozpočet, že šíria nebezpečné choroby, prispievajú k zvýšeniu kriminality, alebo že moslimská žena musí nosiť burku, búrali študenti Evanjelického Gymnázia v Banskej Bystrici v rámci projektu „Ľudia z inej zeme“.

Práve projektom „Ľudia z inej zeme“ študenti reagujú na opätovné otvorenie témy migrácie ako potencionálnej hrozby pre Slovensko, ktorá sa otvorila aj počas nedávnych prezidentských volieb.

Hlavnou témou projektu je migrácia,  jej príčiny a dôsledky, spojená s diskusiou študentov o ich názoroch na túto tému, ale aj o faktoch a mýtoch, ktoré sa migrácie týkajú.

Projekt študentov prebieha v 2 fázach. V prvej fáze sa viedli workshopy pozostávajúce z rôznych aktivít, ktoré mali diskutujúcich priviesť k tomu, aby sa nad témou migrácie zamysleli, vyjadrili a zhodnotili svoj názor. Žiadny názor nie je nesprávny a každý mohol svojim názorom diskusiu obohatiť a, takpovediac, priviesť študentov k tomu, aby sa na migráciu pozreli iným spôsobom.

Študenti si mali napríklad predstaviť situáciu a vyjadriť, aké pocity by v nich vyvolalo, keby do ich triedy prišla nová spolužiačka, ktorá nosí hijab, alebo keď im ich obľúbený kebab pripraví a predá muslim, či keď pri návšteve doktora zistia, že ide o osobu z krajín mimo EÚ s „lámavou“ slovenčinou.

V druhej fáze projektu sa uskutočnilí živé knižnice, kde sa mohli študenti osobne porozprávať s migrantmi žijúcimi na Slovensku. „Knihy“, teda migranti, svoj príbeh rozprávali malým skupinkám študentov, ktorí sa z autentických príbehov mohli dozvedieť o ich dôvodoch odchodu z domovskej krajiny. Celá akcia mala  u študentov obrovský úspech a ohlas.