Študentské projekty zo Slovinska sú najmä BIO a EKO-lokálne

Poľnohospodárska škola v meste Šentjur patrí medzi najstaršie v Slovinsku.  Študenti tu študujú rôzne profesie ako pekár, cukrár, technik spracovania potravín a pod.

Projekty študentov sú zamerané napríklad na využitie bylín a bio ovocia na rôzne výrobky, cereálne tyčinky alebo premena nevyužitých drevených paliet na billiardové stoly, terče na šípky, či na šperky, ktoré budú vyrobené z drevného odpadu.

Všetky projetky v rámci participatívneho rozpočtu sú úzko prepojené s víziou a misiou školy a tou je udržateľnosť a sebestačnosť. Toto sa škola snaží v študentoch zakoreniť už od úplného začiatku ich štúdia. Ich projkety sú zamerané na budovanie sebadôvery študentov a na budovanie vzťahov medzi nimi samými.

V súčasnosti prebieha proces prezentácií ich projektov, ako na pôde samotnej školy, tak aj v jej komunite a už čoskoro prebehne proces voľby výherných projektov.  Určite Vás budeme informovať. 😉