SOENácke stretnutie s americkým veľvyslancom

Už od septembra 2016 realizujeme v našom regióne projekt PlaNET SOEN, ktorý uvádza našu mládež do sveta podnikania originálnym spôsobom. Projekt PlaNET SOEN nie je jedinečný iba svojim obsahom ale i podporou, ktorú získal. Okrem záštity prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a finančnej podpory z fondu EU Erasmus Plus získal tento projekt i finančnú podporu z amerického fondu AEIF 2016 spolu so záštitou Americkej ambasády na Slovensku. V tejto súvislosti sa 15.3.2017 v reštaurácii hotela Zlatý Býk v Rimavskej Sobote konalo výnimočné stretnutie amerického veľvyslanca Adama Sterlinga s organizátormi, účastníkmi a členmi podnikateľskej siete projektu PlaNET SOEN. Cieľom stretnutia bolo osobne predstaviť pánovi veľvyslancovi projekt, to, čo sme v rámci neho už zažili, to, čo nás ešte čaká a takisto to, čo nám všetkým projekt doteraz dal. Za APRG sa stretnutia zúčastnila Dana Trombitášová a za partnerskú organizáciu CKO Veronika Střelcová.