Intenzívne SOEN dni v našom regióne

Uplynulé dni od 20.2. do 22.2.2017 patrili opäť nášmu jedinečnému projektu PlaNET SOEN. Keďže tréningy pre našich mladých potenciálnych podnikateľov sme už uzavreli, pondelok a utorok sme strávili vyhodnotením tréningov a dotvorením nápadov našich účastníkov. V pondelok sme sa stretli s mládežou z okresu Rimavská Sobota už tradične v priestoroch knižnice M.Hrebendu v Rimavskej Sobote a v utorok s kreatívnymi Revúčankami na SSOŠ Ormisa v Revúcej. V stredu sme pokračovali prednáškou o inovatívnom prístupe k práci s komunitami, komunitnom organizovaní, ktorého hlavným princípom je aktívna participácia členov samotnej komunity na riešení problémov komunity alebo problémov v ich okolí. Prednáška bola organizovaná v spolupráci s CKO Banská Bystrica na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci a vedená našou vzácnou hosťkou Trinity Dix z United valley interfaith project, New Hampshire/Vermont, USA.