Prvý medzinárodný PlaNET SOEN 2.0 tréning v Portugalsku mal veľký úspech

V dňoch 19. – 23. októbra 2019 sa v portugalskej Viana do Castelo uskutočnilo neformálne vzdelávanie na tému „Finančná štruktúra“ a to vďaka realizácii projektu PlaNET SOEN 2.0. Počas týchto 5 dní sa mohli stretnúť študenti, učitelia a mládežnícki pracovníci zo Slovinska, Slovenska, Poľska a Portugalska, ktoré sú partnerské krajiny projektu.

Neformálne vzdelávacie školenie na tému „Finančná štruktúra“ pripravila „Portugalská únia mládeže s iniciatívou“ – YUPI . Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus + Európskej únie.

Skupina 5 účastníkov z každej partnerskej krajiny projektu (Slovinsko, Slovensko, Poľsko a Portugalsko) sa zúčastnila na medzinárodnom vzdelávaní v neformálnom vzdelávaní: 3 študenti z vyššej strednej školy, 1 učiteľ z tej istej strednej školy, 1 pracovník s mládežou z organizácie, ktorá je partnerom projektu.

Program týchto intenzívnych 5 dní bol zameraný na otázky ako: vývoj nápadov, životný cyklus projektu, riadenie projektu, finančná štruktúra, rozpočet projektu, riadenie času a zdrojov. Všetky tieto témy boli prezentované pomocou neformálnych metód vrátane simulácií, skupinovej práce, prezentácií a hier.
Účastníci zo 4 krajín sa tiež mohli zúčastňovať rôznych hier na budovania tímov, pretože to bolo ich prvé medzinárodné stretnutie v projekte, aby sa navzájom spoznali.

Toto neformálne vzdelávanie bolo zamerané aj na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností účastníkov. Je to tak preto, že teraz, po návrate do svojej domovskej krajiny, študneti zorganizujú s podporou učiteľa a mládežníckeho pracovníka jednodňové neformálne vzdelávacie semináre pre ostatných študentov a učiteľov, aby sa znásobili vzdelávacie výstupy medzinárodných študentov. Minimálne 15 účastníkov sa teraz zúčastní aspoň jedného seminára v Slovinsku, Slovensku, Poľsku a Portugalsku.

Išlo o prvé neformálne vzdelávanie realizované v rámci projektu PlaNET SOEN 2.0. Ďalšie dve sa budú konať v decembri tohto roku v Poľsku a v marci 2020 v Slovinsku.