Projekt PlaNET SOEN 3.0 začína po lete novými online workshopmi

Po letnej prestávke sa projekt PlaNET SOEN 3.0 opäť rozbieha prvým online seminárom, ktorý sa uskutoční od 20-22. 9. 2022 na 4 stredných školách vo všetkých partnerských krajinách projektu (PL,SK,HR,SI), ktorého cieľom je:

  1. Pripraviť mládežníckych lídrov/študentov prostredníctvom online vzdelávacieho kurzu na triedenie nápadov študentov podľa navrhovaných podnikateľských sociálnych modelov.
  2. Zostaviť reálny projekt zameraný buď na úroveň participatívneho rozpočtu obce, alebo na akúkoľvek inú úroveň komunitných grantov
  3. Získať viac informácií o zelenej ekonomike a sociálnych inovačných prvkoch podnikania
  4. Získať skúsenosti a spoznať nové témy sociálneho podnikania s cieľom transformovať tieto poznatky do praxe.

Doteraz náš projekt PlaNET SOEN 3.0 poskytol študentom silný základ základných vedomostí a zručností v oblasti tvorby a realizácie sociálne orientovaných projektov. Školský participatívny rozpočet je akousi simuláciou reálneho vývoja podnikateľského projektu s prokomunitným a prosociálnym zameraním. Počas našich nadchádzajúcich online a offline školení budú mať študenti možnosť zažiť paralely medzi svojimi projektmi a sociálnymi podnikmi a začať transformovať svoje projekty na sociálne podnikateľské plány.

Naše školenia budú vedené formou neformálnych školení/workshopov s využitím vizualizácií, simulácií, skupinovej práce, hier, hrania rolí, diskusií a aktívnej účasti účastníkov.

Študenti budú nahrávať svoje videá a ďalšie výstupy z tohto pripravovaného online školenia priamo na disk Google tu, kde budú mať voľný prístup:

https://drive.google.com/drive/folders/1lbmx8aGvVSgkPB2rb7WdRo7oBJZu54qf?usp=sharing

Už sa nevieme dočkať, kedy uvidíme ich nápady a študentské podnikateľské plány.

Formulár spätnej väzby všetkých 3 dní nášho PlaNET SOEN 3.0 online workshopu:

https://forms.gle/xgNiqjCGD41kNiDT7