Študenti EVG bojujú proti xenofóbii

Mylné predstavy a obavy mladých ľudí z neznámeho, z toho, že cestovať do menej rozvinutých krajín je nebezpečné, že cestujú len bohatí a že je to časovo náročné búrali študenti Evanjelického Gymnázia v Banskej Bystrici v rámci projektu „Cestovateľské soirée“.

Práve projektom „Cestovateľské soirée“ študenti reagujú na prejavy nenávisti a xenofóbie mladých ľudí voči ľuďom z iných, najmä z tzv. „tretích“ krajín, no reagujú aj na ich neopodstatnené predsudky voči niektorým rasám, krajinám, či dokonca kontinentom.

Študentský projekt ponúkol zaujímavé cestovateľské prednášky o Francúzsku, Číne a o Indonézii od skúsených cestovateľov, študneti mali možnosť zažiť mini streetfood festival a ochutnať jedlá z daných krajín, či absolvovať minikurz kaligrafie.

Prostredníctvom týchto aktivít chceli študenti EVG priblížiť svojim spolužiakom všetky príjemné aspekty a výhody cestovania, zbúrať mnohé cestovateľské mýty a tiež ukázať, že vzdelávanie môže byť aj zábavné, nie len vo forme bezduchého memorovania sa vedomostí z kníh. Cieľom študentov bolo teda vzbudiť zápal pre objavovanie nových vecí a aspoň čiastočne mladým otvoriť a prestaviť nové obzory, destinácie, vône a chute.

Krátke promo video z tejto akcie nájdete tu https://youtu.be/LP8TOxCdX_Q