PlaNET SOEN 2.0 v Portugalsku priniesol zrekonštruované sprchy, ale aj novú oddychovú zónu

Pre projekt PlaNET SOEN 2.0 v Portugalsku to bol veľmi intenzívny rok!

Počas posledných mesiacov boli všetky víťazné projekty školského participatívneho rozpočtu (ŠPR) realizované tak, aby projekt priniesol škole a študentom zrekonštruované, ale aj nové zariadenia, či spoločenské vpodujatia!

Vďaka projektu PlaNET SOEN 2.0 sa teraz Forave a jeho študenti môžu tešiť zo zrekonštruovaných spŕch, ktoré sú súčasťou školskej telocvične. Toto bolo pre školu obrovské zlepšenie! Všetci študenti, učitelia a zamestnanci školy boli s týmto projektom veľmi spokojní, keďže študenti s lepšími podmienkami majú aj lepšie výsledky!

Ďalším úspešným projektom ŠPR bola vonkajšia relaxačná zóna. Teraz sa môže celá školská komunita stredávať a oddychovať na veľmi krásnom mieste a dýchať čerstvý vzduch mimo tried. S niektorými recyklovanými materiálmi, ktoré poskytli partnerské spoločnosti, boli študenti schopní vybudovať veľmi útulnú relaxačnú zónu.

Je dôležité poznamenať, že študenti zodpovední za realizáciu projektov ŠPR boli veľmi proaktívni, vyhľadávali a získavali dodatočnú podporu od partnerských spoločností! Študenti Forave získali okrem financií z rozpočtu ŠPR aj ďalšie stavebné materiály, vďaka ktorým boli ich konečné výsledky projektu ešte dokonalejšie a viditeľnejšie.

Študnetov podporovali aj ich mentori. Tí, ktorí navrhli svoje nápady, ako zlepšiť svoju školu, mohli vidieť všetky svoje snahy, ako spejú k úspešnému cieľu postupnej realizácie.

Teraz, vo Forave, školský rok skončil a letné prázdniny sú tu!

Projektový tím zodpovedný za usporiadanie podujatia, ktoré malo za úlohu povzbudiť a zoceliť celú školskú komunitu, pomohol pripraviť finálnu akciu, ktorá rok zavŕšila veľkou oslavou, spevom a tancom všetkých študentov a učiteľov.