Portugalsko a Slovensko už poznajú svoje víťazné študentské projekty!

Študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a portugalskej súkromnej odbornej školy Forave z mesta Vila Nova de Famalicão mali vďaka participatívnemu rozpočtu jedinečnú možnosť zvoliť si tri inovatívne a inšpirujúce projekty, ktoré sami navrhli, pripravili a prezentovali. Po demokratickom hlasovaní si študenti sami zvolili tri najlepšie projekty, ktoré školy finančne podporia. Tieto projekty majú zlepšiť či už samotné školské prostredie alebo študentov vzdelávať a podporiť ich diskusiu o súčasných problémoch našej spoločnosti.

SLOVENSKO:

Cieľom projektu Cestovateľské soireé je priblíženie iných kultúr študentom gymnázia a prostredníctvom pútavých prezentácií cestovateľov a ukážok rôznorodých kultúr, zvýšich ich motiváciu cestovať a spoznávať iné, nové kultúry.

Projekt Ľudia z inej zeme je zameraný na osvetu, informácie o dôvodoch a dôsledkoch migrácie, skutočnú, aj tú odvrátenú tvár migrácie, najmä cez autentické rozprávanie migrantov.

Projekt Fashion Passion sa zameriava na zvýšenie povedomia o takzvanej “Fast fashion – rýchlej a lacnej mode z módnych reťazcov” a jej dopadoch a projekt bude realizovaný workshopmi na podporu kreativity študentov a tvorbu vlastných, recyklovaných odevov a módnych doplnkov.

PORTUGALSKO:

Projekt Sprcha  je zameraný na zlepšnie a skultúrnenie priestorov spoločných spŕch v priestoroch školy, koré už vyžadujú svoju modernizáciu a dovybavenie.

Nový školský dvor je projekt, ktorý má za cieľ vytvoriť z prázdneho a málo využívaného vonkajšieho spoločného priestoru novú relaxačnú zónu, ktorú budú študenti využívať počas prestávok, či po skončení vyučovania.

Projekt Aktivity je projektom, ktorý má stimulovať celoročné aktivity študentov, ktoré by oživili školskú komunitu a súčasne tak podporili finančnú zbierku na dovybavenie novej vonkajšej relaxačnej zóny.

 

Študenti zo všetkých výherných projektov teraz získajú skúsených, profesionálnych mentorov, ktorých úlohou je byť nápomocný a učiť študentov, ako zabezpečiť plynulý chod svojho projektu. Budú dohliadať nad ich realizáciou a tak sa inovatívnym spôsobom prepojí svet študentov s tými, ktorí v banskobystrickom kraji dlhodobo a úspešne pôsobia v oblasti podnikania, či v oblasti ľudsko-právnych aktivít.