PlaNET SOEN 2.0 sa úspešne rozbieha

Od 21 do 25 mája 2018 sa na Slovensku konalo úvodné stretnutie k projektu, ktorého sa zúčastnili predstavitelia našich partnerských krajín z Poľska, Portugalska a Slovinska. Počas piatich dní projektoví partneri bližšie predstavili svoje skúsenosti a zdieľali príklady dobrej praxe v práci s mládežou. Súčasťou stretnutia bola i návšteva Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, tréning školského participatívneho rozpočtu a plánovanie najbližších krokov v projekte.

Ako slovenská strana, tak aj naši zahraniční partneri počas leta nadviazali spoluprácu so strednými školami, ktoré prejavili záujem byť súčasťou projektu a tak podporiť podnikateľské vzdelávanie a sociálne podnikanie medzi ich študentami.

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici je tou slovenskou strednou školou, ktorú tento projekt oslovil, pretože už má pozitívne skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce.

Poľnohospodárska škola Šentjur patrí medzi najstaršie v Slovinsku a ich cieľom je stať sa školským strediskom, ktoré ponúka formálne a neformálne vzdelávacie programy, ktoré zabezpečujú potreby širšieho regiónu.

Forave je súkromná odborná škola so sídlom v meste Vila Nova de Famalicão, ktorá je jednou z najrozvinutejších oblastí údolia Ave, na severe Portugalska. Jedným z cieľov je tiež výmena skúseností, prostredníctvom ktorých sa zlepšuje európska integrácia a obohacuje sa školská organizácia.

Vyššia stredná škola Stefana Zeromskieho v meste Kielce, Poľsko je počas mnohých rokov popredí rebríčka regionálnych a celoštátnych škôl a jej študenti úspešne pokračujú v štúdiu na univerzitách v Poľsku i v zahraničí.

Od začiatku školského roka 2018 sa na týchto školách začala propagácia projektu prostredníctvom plagátov a letákov, ktoré motivujú miestnych študentov k tomu, aby svojimi kreatívnymi nápadmi zmenili prostredie vo svojej škole k lepšiemu a tak pomohli k rozvoju a zvýšeniu komfortu v priestoroch svojej školy, či aby zamerali svoje nápady na doplňujúce aktivity, ktoré budú inšpirovať ďalších študentov, aby sa stali aktívnou súčasťou spoločnosti a tým rozvíjať svoju školu, mesto, región…….

Zároveň sa aj školy aktívne zapoja do celého projektu školského paritcipatívneho rozpočtu tým, že poskytnú finančné prostriedky na realizáciu tých nápadov, za ktoré budú študenti školy hlasovať, pretože sa im budú zdať najkreatívnejšie, najprospešnejšie, či najviac inovatívne.