PlaNET SOEN pokračuje

Inšpirovaný a motivovaný úspechmi našich účastníkov v projekte PlaNET SOEN sme sa rozhodli rozšíriť jeho partnerskú základňu do ďalších krajín s podobnými problémami a naštartovať pokračovanie projektu v podobe PlaNET SOEN 2.0.

Do druhej série projektu PlaNET SOEN sa zapojili 4 neziskové organizácie a 4 stredné školy zo Slovinska, Poľska, Portugalska a Slovenska. Na Slovensku bude tento krát projekt realizovaný na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici.

Tento krát je projekt postavený na úzkej spolupráci neziskových organizácií a škôl, ktoré aplikáciou školského participatívneho rozpočtu na školách učia mladých ľudí budovať ich vlastné iniciatívy a meniť tak ich školu k lepšiemu. Zručnosti a vedomosti, ktoré študenti získajú počas školského participatívneho rozpočtu následne rozvinú vďaka profesionálnemu mentoringu a stážam v lokálnych podnikoch. Traja z nich budú môcť získať pridané vzdelanie i na medzinárodných tréningoch a získané vedomosti odovzdať svojim rovesníkom po návrate späť v rámci multiplikačných podujatí.

Od 21 do 25 mája 2018 sa na Slovensku konalo úvodné stretnutie k projektu, ktorého sa zúčastnili predstavitelia všetkých zúčastnených krajín. Počas piatich dní projektoví partneri predstavili bližšie svoje skúsenosti a zdieľali príklady dobrej praxe v práci s mládežou. Súčasťou stretnutia bola i návšteva Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, tréning školského participatívneho rozpočtu a plánovanie najbližších krokov v projekte.

Prvé projektové aktivity na školách sa začnú realizovať od začiatku školského roka 2018/2019.