Dobrodružstvo v podobe zahraničnej stáže

Dve mladé dievčatá z nášho regiónu vycestovali na dvojtýždňovú stáž do zahraničia v rámci projektu PlaNET SOEN, ktorý organizuje APRG v regióne Gemer už od septembra 2016. Dievčatá majú tak jedinečnú šancu spoznať úspešné zahraničné podniky z vnútra, nahliadnuť do ich štruktúry, získať nové vedomosti a nenahraditeľné skúsenosti. Klaudiina stáž prebieha vo firme Altius v Slovinsku, firme, ktorá sa zaoberá marketingom a kompletným servisom pre iné začínajúce firmy. Ako uviedla „bolo veľkou skúsenosťou a potešením pracovať s ľuďmi z Altius, aj keď len tak krátku dobu.“ Martinka trávi svoju stáž v Rumunsku, kde aktívne spoznáva prácu a organizáciu lokálnych sociálnych podnikov. Prvé dni strávila spoznávaním lokálnej komunity „Dnes som spoznala skvelých ľudí, ktorí sa mi venovali celý deň. Deti, ktoré som spoznala v sociálnom domove boli podľa mňa skvelé a zajtra s nimi budem mať hodinu angličtiny.“