Stretnutie Revúckych podnikateľov a SEONáckej mládeže

V utorok, 7.3.2017, sa v SSOŠ Ormisa v Revúcej konalo lokálne stretnutie podnikateľov a našich mladých SOENákov. Revúcke ambiciózne mladé baby predstavili podnikateľom svoje nápady, záujmy a zručnosti, ktoré by chceli aplikovať vo svojom regióne a pomôcť tak meniť situáciu v ňom k lepšiemu. Predstavenie podnikateľov prebiehalo v kruhu zvedavých otázok od našich mladých, ktorých zaujímali hlavne ich začiatky podnikania a dosiahnuté úspechy. Zámerom stretnutia bolo navzájom sa spoznať a vytvoriť tak vhodne mentoringové páry podnikateľov a mladých SOENákov, v ktorých budú v najbližších mesiacoch spolupracovať. Podnikateľ tak bude pre mladého človeka z nášho okresu skúseným radcom a koorodinátorom, ktorý mu pomôže zdokonaliť jeho projektovú/podnikateľskú myšlienku do uceleného zámeru. Najlepšie z nich budú následne podporené i finančne.