Tretí Sobotský SOEN tréning

Tak a máme za sebou ďalší, v poradí už tretí, tréning v rámci projektu PlaNET SOEN, ktorý dáva mladým ľuďom regiónu Gemer-Malohont šancu na rozvoj ich podnikateľského či nepodnikateľského potenciálu. Tréning sa konal 23.11.2016 opäť v priestoroch knižnice M. Hrebendu v Rimavskej Sobote. Počas tohto tréningu sme sa zamerali už na konkrétne nápady účastníkov, ktoré vychádzali z ich záujmova snov a potrieb lokálnej komunity. Účastníci sa nedali zaskočiť a zo svojho zásobníka snov a plánov vytiahli hneď viaceré, ktoré už na prvý pohľad žiaria originalitou a inovatívnosťou. V rámci analýzy sme z nápadov vytvorili strom podaktivít a čiastkových aktivít, ktoré sme následne načrtli na časovú os. V ďalšom tréningu sa zameriame už na formu ich nápadu, ktorú začneme pretavovať do uceleného zámeru. Tešíme sa na stretnutie už 5.12.