Druhý tréning v Rimavskej Sobote

V knižnici M. Hrebendu v Rimavskej Sobote opäť vládlo neformálne vzdelávanie a inšpiratívna atmosféra. Pondelok 14.11.2016 opäť patril projektu PlaNET SOEN a skupine mladých ľudí z okresu Revúca a Rimavská Sobota, ktorí sa rozhodli venovať voľný čas seba rozvoju. Pod vedením lektoriek Veroniky Střelcovej a Dany Trombitášovej sa naučili poznávať svoju komunitu, taktiež identifikovali jej potreby a silné stránky. Pomocou hravého cvičenia sa presvedčili o tom, ako dôležité je pozorne a správne počúvať a aký to má vplyv na kvalitu získanej informácie. Už teraz sa tešíme na ďalší, tréning ktorý sa uskutoční 21.11.2016 opäť o 13:45 v podkroví knižnice mestskej knižnice v Rimavskej Sobote.