Nepodnikateľské i podnikateľské sny mladých Revúčanov

Po tom, ako sme minulý týždeň úspešne odštartovali projekt PlaNET SOEN dvojdňovou konferenciou v Revúcej, sme sa ešte za čerstva rovno vrhli na prvé vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl. Spolu s našimi zahraničnými partnermi zo Slovinska a Rumunska sme vo štvrtok navštívili Súkromnú strednú odbornú školu v Revúcej a v piatok Prvé slovenské literárne gymnázium. Cieľom týchto dní bolo, pomôcť mladým ľuďom poznať svoje danosti a nazrieť do svojich snov, zanalyzovať potreby svojej komunity a regiónu a následne navrhnúť individuálne podnikateľské alebo projektové zámery, ktoré by pomohli naplniť nie len potreby ich komunity ale rovnako aj ich osobné sny. Každý jeden z navrhnutých zámerov je výnimočný pretože je jedinečný, odzrkadľuje postoj mladého človeka k situácii v komunite nášho regiónu a jeho miesta v nej a dáva návod na cestu k zlepšeniu. Títo mladí ľudia si uvedomujú, že ak každý z nich prispeje aktívne k zmene či už ziskovou alebo neziskovou činnosťou, úžitok týchto činností bude plynúť nie len pre nich samých ale i pre ich rodiny, susedov, mesto, komunitu a celý región. PlaNET SOEN pomáha takýmto mladým ľuďom rozvíjať ich potenciál, poskytuje im individuálnu podporu v podobe mentora a stáží a finančnú podporu na realizáciu ich nápadu. S cieľom dať takúto šancu čo najväčšiemu počtu mladých ľudí, plánujeme na mesiac október ďalší tréningový cyklus, na ktorom radi uvidíme všetkých mladých podnikavcov a kreatívcov z Revúcej. Ak k nim patríš aj ty, prihlás sa ešte dodatočne cez náš on-line formulár a staň sa aj ty súčasťou projektu PlaNET SOEN.