ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PlaNET SOEN 3.0 prirodzene nadväzuje na úspešné predchádzajúce projekty PlaNET SOEN 1.0 a PlaNET SOEN 2.0, ktoré realizovala vedúca organizácia Agentúra pre rozvoj Gemera v rokoch 2016-2021 .
V projekte PlaNET SOEN 3.0 sa k Agentúre pre rozvoj Gemera pripojili ďalšie partnerské organizácie z troch členských krajín EÚ (Poľsko, Chorvátsko a Slovinsko), ktoré budú realizovať rovnaké projektové aktivity vo svojich krajinách a regiónoch.
Prioritou nášho projektu je podpora podnikateľského vzdelávania a sociálneho podnikania medzi mladými ľuďmi. Ak chceme zlepšiť vysokú mieru nezamestnanosti, zlepšiť našu regionálnu (národnú) konkurencieschopnosť a teda celkové hospodárske oživenie „zabudnutých“ regiónov, musíme podporiť vzdelávanie v oblasti podnikania medzi mladými ľuďmi tak formálnym, ako aj formálnym spôsobom.
Naše regióny trpia vysokou mierou emigrácie mladých ľudí, čo spôsobuje silný „únik mozgov“. Preto sme vyvinuli program zameraný na podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti pre podporu mladých ľudí s cieľom odstrániť efekt odlivu mozgov.
Študenti, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, získajú nenahraditeľné skúsenosti, zručnosti v oblasti vývoja projektov, riadenia a finančnej udržateľnosti, marketingu, implementácie a propagácie, zlepšia svoje komunikačné schopnosti a zručnosti v anglickom jazyku, ako komunikovať s rovesníkmi a ľuďmi z iných krajín a kultúr.

Školský participatívny rozpočet – aktívni študenti budú realizovať vo svojich školách prosociálne a prosociálne zamerané mikroprojekty, ktoré zlepšia život v škole a pomôžu napĺňať potreby školskej komunity.
Mentoring – študenti zapojení do školského participatívneho rozpočtu budú mať svojho osobného mentora. Mentori budú spolupracovať s mladými potenciálnymi podnikateľmi a všetkými zainteresovanými subjektmi, koordinovať tok myšlienok budúcich sociálnych podnikateľov s potrebami a dopytom na miestny trh a budovať budúcu sieť a myšlienky vzájomnej pomoci.
Študentská stáž v miestnych podnikoch – Vďaka stážam sa študenti zoznámia so svetom podnikania z praktického hľadiska a takisto i cez osobné príbehy úspešných podnikateľov. Všetky zručnosti, vedomosti a skúsenosti podporia ich osobný a profesionálny rozvoj vďaka čomu zlepšia svoje šance budúceho uplatnenia na trhu práce.
Medzinárodné školenia – vybraní študenti budú mať príležitosť zúčastniť sa na medzinárodných tréningoch, ktoré sa budú konať v partnerských krajinách projektu. Predmetom školení budú: finančná štruktúra, marketing a inovácie a udržateľnosť.

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať.
Naši kolegovia vám ochotne pomôžu a všetko potrebné vysvetlia.

    Vaše meno (povinné)

    Váš Email (povinne)

    Predmet

    Vaša správa