SOEN 3.0


PlaNET SOEN 3.0 je strategickým partnerstvo, ktoré združuje 4 neziskové organizácie
a 4 stredné školy zo Slovenska, Poľska, Slovinska a Portugalska.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PlaNET SOEN 3.0 prirodzene nadväzuje na úspešné predchádzajúce projekty PlaNET SOEN 1.0 a PlaNET SOEN 2.0, ktoré realizovala vedúca organizácia Agentúra pre rozvoj Gemera v rokoch 2016-2021 .
V projekte PlaNET SOEN 3.0 sa k Agentúre pre rozvoj Gemera pripojili ďalšie partnerské organizácie z troch členských krajín EÚ (Poľsko, Chorvátsko a Slovinsko), ktoré budú realizovať rovnaké projektové aktivity vo svojich krajinách a regiónoch.
Prioritou nášho projektu je podpora podnikateľského vzdelávania a sociálneho podnikania medzi mladými ľuďmi. Ak chceme zlepšiť vysokú mieru nezamestnanosti, zlepšiť našu regionálnu (národnú) konkurencieschopnosť a teda celkové hospodárske oživenie „zabudnutých“ regiónov, musíme podporiť vzdelávanie v oblasti podnikania medzi mladými ľuďmi tak formálnym, ako aj formálnym spôsobom.
Naše regióny trpia vysokou mierou emigrácie mladých ľudí, čo spôsobuje silný „únik mozgov“. Preto sme vyvinuli program zameraný na podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti pre podporu mladých ľudí s cieľom odstrániť efekt odlivu mozgov.
Študenti, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, získajú nenahraditeľné skúsenosti, zručnosti v oblasti vývoja projektov, riadenia a finančnej udržateľnosti, marketingu, implementácie a propagácie, zlepšia svoje komunikačné schopnosti a zručnosti v anglickom jazyku, ako komunikovať s rovesníkmi a ľuďmi z iných krajín a kultúr.

Školský participatívny rozpočet - aktívni študenti budú realizovať vo svojich školách prosociálne a prosociálne zamerané mikroprojekty, ktoré zlepšia život v škole a pomôžu napĺňať potreby školskej komunity.
Mentoring - študenti zapojení do školského participatívneho rozpočtu budú mať svojho osobného mentora. Mentori budú spolupracovať s mladými potenciálnymi podnikateľmi a všetkými zainteresovanými subjektmi, koordinovať tok myšlienok budúcich sociálnych podnikateľov s potrebami a dopytom na miestny trh a budovať budúcu sieť a myšlienky vzájomnej pomoci.
Študentská stáž v miestnych podnikoch - Vďaka stážam sa študenti zoznámia so svetom podnikania z praktického hľadiska a takisto i cez osobné príbehy úspešných podnikateľov. Všetky zručnosti, vedomosti a skúsenosti podporia ich osobný a profesionálny rozvoj vďaka čomu zlepšia svoje šance budúceho uplatnenia na trhu práce.
Medzinárodné školenia - vybraní študenti budú mať príležitosť zúčastniť sa na medzinárodných tréningoch, ktoré sa budú konať v partnerských krajinách projektu. Predmetom školení budú: finančná štruktúra, marketing a inovácie a udržateľnosť.

 
 
 
 
 

SLOVENSKO

Vedúci partner projektu - Agentúra pre rozvoj Gemera

Agentúra pre rozvoj Gemera vznikla v roku 2008 s cieľom iniciovať a realizovať strategické aktivity pre všestranný rozvoj regiónu Gemer-Malohont. Za týmto účelom sa dlhodobo venuje i práci s mládežou. Okrem organizovania rôznych mládežníckych výmen, študijných návštev a seminárov, pripravuje pre mládež i kreatívne a vzdelávacie workshopy, tréningy a diskusné stretnutia. V práci s mládežou sa snaží využívať prvky komunitného organizovania, ktoré umožňujú spoznať bližšie potreby a problémy komunity mladých ľudí a hľadať spoločné riešenia zistených problémov.
Projekt PlaNET SOEN-ENTERprise your region vznikol ako výsledok systematickej práce agentúry s mládežou a ako odpoveď na dlhodobo pretrvávajúce a najpálčivejšie problémy komunity mladých v našom regióne.

www.rozvojgemera.sk

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici ponúka päťročné anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie. Pri výchove žiakov škola ctí kresťanskú morálku a tradície. Zriaďovateľom školy je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Na Evanelickom gymnáziu pôsobia okrem špičkových učiteľov zo Slovenska i mnohí lektori z Nemecka, Anglicka a Ameriky. Škola ponúka študentom možnosť zapojiť sa do rôznych národných i medzinárdných programov, ako napr. Duke of Edinburgh, či School of active citizens. Na škole pôsobí školský spevokol, kapela, žiacka školská rada, prevádzkujú sa rôzne záujmové krúžky a študenti majú možnosť i získať medzinárodne uznávané jazykové certifikáty a taktiež vycestovať do zahraničia v rámci výmenných pobytov.

www.egymbb.sk


POĽSKO

Katarzyna Szczerba-Folfas

Hi everyone! I’m Katarzyna Szczerba-Folfas and I’m an English teacher in ZSI Kielce. I started working at this school last year. My work is my passion, I’ve been teaching English for 15 years and I still love it! What I like the most in my job is establishing good contact with my students. I strongly believe that the positive atmosphere of the lesson and good rapport with the learners are the cornerstones of every successful lesson. I love watching my students develop both as competent foreign language users and as human beings. Except working in ZSI I’m also the head of study in a language school, where I manage the teaching process by helping other teachers in their job.

I can’t imagine my life without music and physical activities. I love dancing and swimming. Recently I’ve started nordic walking. I am into yoga as well - I can almost stand on my head:) I’m a talentless art lover, I can neither paint nor sing, but experiencing art and music is something that charges my batteries.

Agnieszka Tercz

Agnieszka Tercz, MSc. in the field of engineering of production, BA in entrepreneurship and logistics. Chairman of the Board at Association Education by the Internet and co-owner of SimpleOutsourcing.pl company. From 2006 developing projects with youth and for youth financed in the frames of Youth Programme, Youth in Action Programme, Erasmus+ and ESF. Coordinator and Manager of more than 30 EU projects. Nominated by NA of Erasmus+ in Poland in EDUINSPIRATOR 2016 contest as one of best youth leaders. A few projects nominated as best practices at national and European level. Youth leader and coach.

SLOVINSKO

?


CHORVÁTSKO

Delnice High School

Delnice High School opened its doors to high school students in Gorski Kotar back in 1924, and since September of that year, numerous generations of Gorani, as well as residents of other parts of Croatia, have passed through it.
The location of the school in Delnice, which is the natural centre of most of Gorski Kotar, allows students of Delnice High School good connections with all surrounding places, and the school building is located next to the bus station, or only five minutes walk from the train station what is important for student travellers whom this school almost always has more than 50 percent of the total number of students.
There are 3 four-year programs: grammar school, Science and Mathematics High School, Economist, and three-year programs: Locksmith, Joiner, Car mechanic.

lika na kojoj se prikazuje tekst

Dubravka Kolarić Zatezalo (female), bacc agriculture, Faculy of agriculture University of Zagreb, Croatia. She has 3 years of experience in working with local stakeholders (entrepreneurs’, NGOs, public sector). She worked on Interreg Slovenia-Croatia project as project assistant and on project financed by ERDF where she organised different workshops for local SMEs and stakeholders. She gained experience in project coordination, including administrative and technical activities related to the implementation phase.  


TÍM AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA

JUDr. Monika Štesková
štatutárka organizácie

monika.steskova@rozvojgemera.sk
+421 948 001 079

Myša Výbošteková
PEDAGÓG NA EVANJELICKOM GYMNÁZIU V BANSKEJ BYSTRICI

myfisko@gmail.com
+421 902 158 917

Miroslav Ragač
Koordinátor projektu

m.ragac@gmail.com
+421 911 567 000

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať.
Naši kolegovia vám ochotne pomôžu a všetko potrebné vysvetlia.


    Vaše meno (povinné)

    Váš Email (povinne)

    Predmet

    Vaša správa