ZÁKLADNE INFORMÁCIE

Agentúra pre rozvoj Gemera realizuje v regióne Gemer-Malohont ďalší z jej dielne inovatívnych projektov, projekt „PlaNET SOEN – ENTERprise your region“.

PlaNET SOEN je zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže do 30 rokov z okresu Revúca a Rimavská Sobota v oblasti podnikania a sociálneho podnikania, doplnené o jedinečný program regionálneho mentoringu a stáží v lokálnych i zahraničných podnikoch. Mladí ľudia z okresu Revúca a Rimavská Sobota sa tak v rámci expertných tréningov vedených neformálnou a zážitkovou formou naučia čo podnikanie obnáša a ako vhodne sformulovať podnikateľský nápad v súlade s potrebami lokálneho trhu. Následne svoje podnikateľské nápady zdokonalia vďaka osobnej podpore v rámci originálneho regionálneho mentoringu a pretavia ich do ucelených podnikateľských plánov. Tí najšikovnejší dostanú možnosť absolvovať i profesionálnu stáž doma alebo v zahraničí, počas ktorej sa naučia získané vedomosti pretransformovať do praxe a prácou v reálnom podniku nadobudnú nenahraditeľné praktické zručnosti a skúsenosti. Najlepšie podnikateľské plány budú podporené malými finančnými grantmi.
Súčasťou projektu budú expertné prednášky a príhovory podnikateľov a podnikateliek roka, zahraničných a slovenských odborníkov z praxe a celoslovensky úspešných podnikateľov.

Vďaka projektu sa vytvorí i regionálna sieť spájajúca podnikateľov z okresu Revúca a Rimavská Sobota a iné dôležité subjekty z regiónu Gemer-Malohont, ktorá bude pre mladých ľudí podpornou platformou v procese vytvárania ich vlastných podnikov a dopomôže tak k vytvoreniu kvalitného podnikateľského prostredia v regióne.

Do projektu je zapojených 5 podnikateľov z okresu Revúca a 7 podnikateľmi z okresu Rimavská Sobota, ktorí budú svojimi podnikateľskými príbehmi inšpiráciou pre 12 mladých potenciálnych podnikateľov z nášho regiónu a ako mentori ich budú koordinovať na ceste za ich podnikateľským snom.
Sme nesmierne poctení a hrdí, že nad týmto výnimočným projektom prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.
Tento medzinárodný projekt je finančne podporený z európskeho grantového programu Erasmus Plus a amerického grantového programu AEIF 2016. Na príprave projektu sa okrem tímu APRG podieľajú i projektoví partneri zo Slovinska a Rumunska a odborníci z praxe ako Maroš Chmelík, Veronika Střelcová a Daniela Baťová. Projektové aktivity budú prebiehať od septembra 2016 do júla 2017 v okrese Revúca a okrese Rimavská Sobota.

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať.
Naši kolegovia vám ochotne pomôžu a všetko potrebné vysvetlia.

Vaše meno (povinné)
Váš Email (povinne)

Predmet

Vaša správa